Profile

Join date: Jul 2, 2022

About

เนื้อเพลง รักที่ดีคือรักตัวเอง - พีท Model, Guitar G รักที่ดี คือกลับมารักตัวเอง กลับมายิ้มให้เก่ง แล้วกอดตัวเองให้ได้ แม้จะผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดี แต่วันนี้เราก็ยังหายใจ ใครจะทิ้งเราไป ก็ช่างหัวมันปะไร แต่เราต้องรัก ตัวเองให้เป็น หากมีเขาแล้วทำให้เราต้องเจ็บ ควรพอได้หรือยัง จะทนอยู่เพื่ออะไร ไม่มีเขาอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงตาย เชื่อเถอะว่าผ่านมันไปได้แต่คงต้องใช้เวลา เนื้อเพลง รักที่ดีคือรักตัวเอง อาจจะมีเหงาบ้างในบางที อาจจะมีร้องบ้างในบางเวลา แต่ก็ผ่านมันมาจนถึงวันนี้ เนื้อเพลง รักที่ดีคือรักตัวเอง อาจมีท้ออาจมีล้มบ้าง แต่มันก็คือเรื่องราวที่ดี ให้วันนี้ฉันได้บอกรักตัวเองดัง ๆ รักที่ดี คือกลับมารักตัวเอง กลับมายิ้มให้เก่ง แล้วกอดตัวเองให้ได้ แม้จะผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดี แต่วันนี้เราก็ยังหายใจ ใครจะทิ้งเราไป ก็ช่างหัวมันปะไร แต่เราต้องรัก ตัวเองให้เป็น เนื้อเพลง อาจจะมีเหงาบ้างในบางที อาจจะมีร้องบ้างในบางเวลา แต่ก็ผ่านมันมาจนถึงวันนี้ อาจมีท้ออาจมีล้มบ้าง แต่มั ก็คือเรื่องราวที่ดี ให้วันนี้ฉันได้บอกรักตัวเองดัง ๆ รักที่ดี คือกลับมารักตัวเอง เนื้อเพลง กลับมายิ้มให้เก่ง แล้วกอดตัวเองให้ได้ แม้จะผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดี แต่วันนี้เราก็ยังหายใจ ใครจะทิ้งเราไป ทิ้งเราไป รักที่ดี คือกลับมารักตัวเอง กลับมายิ้มให้เก่ง แล้วกอดตัวเองให้ได้ แม้จะผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดี แต่วันนี้เราก็ยังหายใจ ใครจะทิ้งเราไป ก็ช่างหัวมันปะไร แต่เราต้องรัก ตัวเองให้เป็น

เนื้อเพลง รักที่ดีคือรักตัวเอง

More actions